Progressia Finance

Progressia Finance

Randstad

Diemermere Beheer BV, is adviseur en aanbieder van facilitaire- en inkoopdiensten voor de Randstad Groep bedrijven in Nederland. Diemermere Beheer BV is een zelfstandige werkmaatschappij binnen de Randstad Groep met 65 werknemers. Zij bestaat uit de volgende afdelingen: Gebouwbeheer, Logistiek & Telecom, Restauratieve dienst, Facilitair Servicebureau, Corporate Procurement en het Wagenparkbeheer voor de Randstad groep met circa 4400 lease-auto’s.
 

Als directeur ben ik, Vic Vooys, sinds februari 1988 werkzaam bij Randstad en sinds november 1997 verantwoordelijk voor het bedrijf Diemermere Beheer BV.
 

Niels Batstra is eind januari 2007 bij Randstad begonnen als interim-manager F&A voor de bedrijven I-bridge BV, Diemermere Beheer BV en Corporate ICT BV, in verband met het zwangerschapsverlof van de manager F&A. Sinds Niels, conform overeenkomst, ongeveer de helft van zijn tijd besteed heeft aan werkzaamheden gerelateerd aan onze werkmaatschappij heb ik Niels vaak van dichtbij meegemaakt.
 

Niels heeft binnen onder meer onze organisatie o.a. zitting gehad in het MT en diverse off-site strategie- en beleidssessies, waar hij als buitenstaander dikwijls een objectieve en verfrissende stem heeft gehad en dito bijdrage heeft geleverd aan onze organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. Ik heb zijn aanwezigheid en bijdrage als zeer waardevol en constructief ervaren. Daarnaast heeft Niels zitting gehad in de stuurgroep belast met het verbouwingsproject van de gastvrijheidvoorzieningen op ons hoofdkantoor. Gedurende de wekelijkse stuurgroepsessies bewaakte Niels nauwgezet de (financiële) projectorganisatie. Hij was direct betrokken bij het tot stand komen van het contract tussen de aannemer(s) en Randstad Holding NV en het verkrijgen van de uiteindelijke goedkeuring voor de investering en de bijkomende uitgaven.
 

De geleverde maandelijkse management rapportages en analyses zijn altijd van goede kwaliteit geweest zowel qua inhoud als tijdigheid en mede hierdoor hebben wij onze organisatie goed in control kunnen houden. Ook de implementatie van een elektronisch facturen goedkeuringsprogramma, onder de leiding van Niels, heeft zijn vruchten afgeworpen en organisatie verder geprofessionaliseerd.

Ik heb Niels leren kennen als een hard werkende, gemotiveerde en inspirerende interim-manager die met de klant meedenkt, maar ook daar waar nodig geen blad voor de mond neemt om de organisatie een spiegel voor te houden.
 

Zijn omgang met zijn collega’s is sociaal en hartelijk. Zijn aanpak is no-nonsense en gericht op het doel. De prettige manier van samenwerken de afgelopen tijd, alsmede de geboekte resultaten leiden ertoe dat ik Niels in volste vertrouwen kan aanbevelen voor een potentiële (financiële) opdracht.
 

Met vriendelijke groet,
Vic Vooys

Directeur
Diemermere Beheer BV

  Terug naar home

Progressia Holding BV

Valkenboslaan 56
2563 CM, 's-Gravenhage
M 06 - 38 21 60 31
E info@progressia.nl