Progressia Finance

Curriculum Vitae

Progressia Finance

Curriculum Vitae

NIELS M. BATSTRA EMFC RC

Curriculum Vitae

Dept
Januari 2019 - augustus 2019
Head of Finance & Groupcontroller a.i.

Verantwoordelijk voor de end to end finance van een marketing onderneming gevestigd in 10 landenPixelPool BV

September 2017 - December 2018
CFO a.i.

Verantwoordelijk voor de PixelPool groep en haar (buitenlandse) deelnemingen in samenwerking met de COO en de eigenaar van de onderneming (DGA).Facilicom NV
Oktober 2016 - juli 2017

Interim Finance Director divisie Facilicom Solutions te Rotterdam

 

Verantwoordelijk voor Breijer Bouw en Installatie almede Facilicom Facility Solutions (Omzet EUR 225M, circa 1000 fte).

Vervangen directie in verband met gedwongen vertrek. Splitsen werkzaamheden en teams in financial accounting en business control. Herinrichten organisatie, rapportages, KPI's en sturingsinstrumenten.

Lid van de directie. Rapporterend aan de CFO.

 

 

Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland
Januari 2016 - oktober 2016

Interim Finance Director

Verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van drie innovatieve ICT Cloud bedrijven, Twinfield, Allure en Basecone.

 

Royal Ahold NV
Juni 2015 - december 2015

Interim Finance Director
Bij Ahold werk ik als Interim financiëel directeur voor het wereldwijde ICT bedrijf met ongeveer 1000 werknemers en met een jaarlijks budget van ongeveer € 800 miljoen. Dit is exclusief de recente overname van Delhaize supermarkten. Gedurende deze opdracht waar ik waarneem vanwege een zwangerschapsverlof zal ik het proces sturen van de budgetering voor 2016. Daarnaast zal ik leiding geven aan het strategisch plan als een lid van het wereldwijde IT leadership team.

Palo Alto Networks Inc
Juli 2014 - Juli 2015

EMEA interim controller/ SAP project lead
In april 2004 acquireerde Palo Alto Networks, Cyvera Ltd in Tel Aviv Israël, voor USD 200 mio.

Mijn opdracht bestond uit het integreren van de financiële processen binnen de structuur van de nieuwe eigenaar alsmede het implementeren van SAP overeenkomstig met de locale verslaggevingsvereisten en de US GAAP rapportage voorschriften naar het Amerikaanse hoofdkantoor in Californië
Naast de SAP-implementatie voor twee Israëlische bedrijven ben ik verantwoordelijk geweest voor de US GAAP periode afsluiting en rapportage naar het hoofdkantoor.

General Electric - TIP Trailer Services
November 2013 - mei 2014

European ICT implementation lead
In december 2013 ben ik gestart als project manager verantwoordelijk voor de INFOR implementatie. INFOR is een budgettering- en consolidatie pakket dat het oude Hyperion Essbase moest vervangen. In verband met de verkoop van het bedrijf TIP Trailer Services aan HNA International Ltd in Hong Kong en de afsplitsing van het bedrijf van de voormalige eigenaar General Electric, ontstond er een noodzaak dit nieuwe pakket te implementeren voor het gehele bedrijf bestaande uit 16 Europese landen en 45 entiteiten.

GlaxoSmithKline
Februari 2012 - oktober 2013

Finance Transition & Com-pliance Manager Benelux and Scandinavië
GlaxoSmithKline is een leidende Britse mutinational actief op het gebied van farmacie en FMCG.

 • Projectmanager, verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de business process redesign van de financiële functie.
 • Opzetten regionaal shared service center (RSSC) voor 6 landen met 13 entiteiten in Zeist. Omzet scope € 950 miljoen.
 • Verzorgen en begeleiden van het transitie proces.
 • Offshoren activiteiten naar India.
 • Herstructurering van financiële processen.
 • Managen proces van knowledge transfer.
 • Na go-live dagelijks aansturen van het R2R team.
 • Als compliance manager voor het shared service center van de regio verantwoordelijk geweest voor het beoordelen en opzetten van het control framework, het uitvoeren van SOD checks, Identity Management en rolemapping.

Hortimax Holding BV (onderdeel van de Ridder groep)
Januari 2011 - januari 2012

Interim Finance Manager
Als MT lid eindverantwoordelijk voor de gehele financiële gang van zaken bij de Hortimax groep met vier buitenlandse vestigingen.

 • Voorbereiden van de verkoop van de onderneming (in opdracht van de voormalige aandeelhouder Essent), samenstellen informatie memorandum, inrichten dataroom, beantwoorden vragen koper.
 • Financiële maandafsluiting.
 • Projectcontrol, internationale turn-key tuinbouwprojecten.
 • Verzorgen voor en nacalculaties en contractmanagement.
 • Internationale consolidatie van alle entiteiten conform IFRS.
 • Maken van statutaire (geconsolideerde) jaarrekeningen.
 • Maken cash flow forecast.
 • Adviseren over diverse business process redesign- en business control vraagstukken.
 • Herstructureren en reorganiseren van diverse vennootschappen om te komen tot een optimale structuur voor de belastingen en een kosten efficiënt opereren.
 • Organiseren van diverse expat constructies voor medewerkers in Mexico, de VS en Canada.
 • Hands on aansturen van een team in Nederland en op diverse buitenlandse locaties.

TNO
November 2010 - januari 2011

Adviseur business control
De Raad van Bestuur heeft een bepaalde visie geformuleerd waarbij nadruk ligt op TNO als kennisintensieve sparring partner, die projecten doet die maatschappelijk van belang zijn, impact genereren en TNO als speler internationaal op de kaart zetten. Momenteel wordt risico, impact, kennis, voorsprong, omgaan met schaarste, het genereren van doorbraak, het vergroten van concurrentiekracht en het bijdragen aan het maatschappelijk leven nog niet echt goed gemeten.

TNO heeft mij gevraagd om voor het kerngebied (thema) Industrie en Techniek paramaters te ontwikkelen welke naast de huidige financiele overzichten ook meer kwalitatieve informatie verschaffen of projecten binnen de juiste strategie van TNO passen.

Dutchview Holding BV
Maart 2010 - oktober 2010

Interim Finance Manager
Rapporterend aan de CFO van de Dutchview groep.
Aansturen van de debiteuren/ crediteuren en grootboekadministratie van de drie dochterondernemeningen.
Leidinggeven aan een team van 16 personen. Verzorgen maandafsluiting.
Intergratie van financiele processen in één shared service center. Structureren en optimaliseren van van processen. 

Randstad Holding NV
November 2009 - Maart 2010

Adviseur administratieve organisatie en interne controle
Rapporterend aan de CFO van de shared service centra van de Randstad Groep.
Adviesopdracht waarbij ik de administratieve organisatie en interne controle van de afdeling wagenpark binnen de Randstad groep beschreven en geanalyseerd heb. Doelstelling hierbij was een herstructurering van processen (business process redesign) en koppeling van verschillende ICT systemen waarbij een efficiency slag gemaakt kon worden om de circa 4500 auto's van de Randstad groep beter te beheren en waarbij meer controle kon worden uitgeoeffend op de rechtmatigheid en juistheid van de leasekosten (circa € 50 mln. per jaar). 

DSM Anti-Infectives BV
November 2008- maart 2010

Interim hoofd administratie en reporting
Rapporterend aan de financieel directeur van DSM Anti-Infectives BV. Omzet scope € 300 miljoen.
Interim positie in verband met het overnemen van de taken van het hoofd administratie gedurende SAP implementatie.

Mijn voornaamste taken:

 • Hands-on aansturen van het team van 7 personen.
 • Verzorgen van diverse maand- en kwartaalafsluitingen.
 • Actief opstellen en boeken van diverse journaalposten.
 • Omzetten van oude systemen naar nieuwe bestanden voor SAP conversie.
 • Het adviseren over de inrichting van SAP.
 • Het verzorgen van diverse conversies van masterdata.
 • Het opstellen en uitsturen van intercompany service facturen i.v.m. diverse doorbelastingen.
 • Het dagelijks boeken van de banken, het bepalen van de vreemde valuta positie en het afdekken van deze positie door middel van hedges.
 • Maandelijks afstemmen van de intercompany relaties tussen circa 30 verschillende (internationale) DSM partijen.
 • Verzorgen van de maandelijkse management rapportage conform IFRS en DSM richtlijnen naar het hoofdkantoor.
 • Het beoordelen van diverse contracten en het adviseren hierover; bijvoorbeeld een management buy out constructie.
 • Het verzorgen van diverse withholding tax aangiften voor met name India en Mexico.

Getronics NV (KPN)
September 2007 - juli 2008

Interim Project controller
Deze functie bestond uit twee belangrijke componenten. Mijn eerste aandachtsgebied was het inventariseren van de omzet, kosten en marge die Getronics realiseert d.m.v. de zogenaamde service partners. Deze worden ingezet om de strategische klanten van Getronics, waaronder bijvoorbeeld, Dell en Shell wereldwijd van IT support te voorzien, ook daar in de landen waar Getronics geen eigen mensen heeft. Getronics heeft mij gevraagd onderzoek te doen naar de financiële resultaten die t.a.v. deze strategische klanten in relatie tot de service partners behaald worden. Binnen deze functie rapporteerde ik aan de Executive Vice President Corporate Finance.

Daarnaast was ik als project controller werkzaam bij de entiteit Getronics Support BV, waar ik verantwoordelijk was voor de soepele voorbereiding van dit bedrijfsonderdeel op de acquisitie door KPN. Ik documenteerde processen, zorgde voor de informatie die opgeleverd moet worden t.a.v. de due dillegence door KPN en ondersteunde de medewerkers van de afdeling met advies, maar ook met operationele support t.a.v. het assisteren in de maandafsluiting, door middel van het gebruik van SAP en Hyperion. Daarnaast zorgde ik tijdens de maandafsluiting onder andere ervoor dat aan alle criteria t.a.v. de revenue recognition werd voldaan. Ik heb in nauw overleg met de verschillende programma managers die verantwoordelijk zijn voor de strategische klanten, het budget voor 2008 samengesteld. Binnen deze functie rapporteerde ik aan de financial controller van Getronics Support BV. 

Randstad Holding NV
Februari 2007 - juli 2007

Interim Manager F&A
Voor de bedrijven; I-bridge BV, Diemermere Beheer BV en Corporate ICT BV.
In deze functie rapporteer ik aan de CIO van de Randstad groep, alsmede de directeur van Diemermere Beheer BV en de functionele lijn naar de afdeling group control/ CFO van Randstad Holding NV.
Budgetverantwoordelijkheid EUR 120 miljoen.
Opdracht; vervangen huidigie manager F&A, i.v.m. zwangerschapsverlof, direct aansturen van 7 mensen.
Aandachtspunten: verantwoordelijk voor de administratie en controlling van het IT bedrijf van de Randstad groep (circa 9000 werkplekken), nadruk op project management alsmede het beoordelen van RFQ's (telefonie en hardware tenders) voor de groep. Daarnaast verantwoordelijk voor Diemermere Beheer BV het facilitair bedrijf van de Randstad groep, waar zaken zoals gebouwenmanagement en wagenparkbeheer worden geregeld. Voor Diemermere Beheer BV participeer ik in de stuurgroep belast met het vebouwingsproject van de gastvrijheidsvoorzieningen van het hoofdkantoor. 

Hospira Incorporated
November 2006 - februari 2007

Interim Controller Europa
Rapporterend aan de financieel directeur Europa.
Omzet binnen de EMEA regio EUR 150 milljoen.
Opdracht; opvangen vertrek vorige controller, aansturen van 14 mensen direct en indirect.

Aandachtspunten:

 • Wegwerken achterstanden in deponeren statutaire jaarrekeningen, belastingaangiften, werven en selecteren medewerkers.
 • Zorgdragen voor maandafsluiting en jaarafsluiting.
 • Herontwerp bedrijfsprocessen.

Bentley Systems Incorporated
Juni 2005 - oktober 2006

Financieel Directeur Azie
Rapporterend aan de CFO in de VS.
Standplaats Peking, China.

Verantwoordelijk voor China, Taiwan, Hong Kong, Japan, Korea, Maleisie, Philippijnen, Singapore, Thailand en India. Aansturen van 10 financiele mensen.

 • Zorgdragen voor de dagelijkse leiding.
 • Samen met team verzorgen van maandafsluiting en jaarafsluiting conform US GAAP en local GAAP.
 • Management rapportage & budgetering.
 • Opzetten van nieuwe entiteiten in de Philippijnen en Thailand.
 • Intergreren van geacquireerde onderneming.
 • Zorgdragen voor statutaire jaarrekeningen en belastingaangiften.
 • Sparring partner Snr. Vice President Azie.

Bentley Systems Europe BV
April 2001 - juni 2005

International Finance Manager
Rapporterend aan de financieel directeur International
Standplaats Hoofddorp, Omzet EUR 150 miljoen.
Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team van medewerkers (administrateurs, analysten en controllers) in het Shared Service Center.

 • Hands-on begeleiden en participeren in de maand- en jaarafsluiting van de entiteiten, conform US GAAP, in Europa (onder andere; Nederland, Belgie, UK, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italie, Finland, Ierland) alsmede entiteiten in Zuid Amerika en Azie.
 • Zorgdragen voor compliance met betrekking tot het deponeren van de jaarrekeningen conform locale richtlijnen (juistheid, volledigheid, tijdigheid) en de belastingaangiften.
 • Verantwoordelijk voor de budgetcycles voor 37 landen alsmede de management rapportage en de analyse daaromtrend.

Aluminum Corporation of America (ALCOA)
April 1999 - april 2001
Divisie Industriele systemen (automatische robotgestuurde wagens/ kassenbouwprofielen)

Divisie Controller
Rapporterend aan de algemeen directeur van de divisie Eindproducten almede aan de financieel manager Alcoa Europa in Geneve, Zwitserland. Standplaats de Lier. Omzet EUR 50 miljoen.
Verantwoordelijk voor de aansturing van 3 administrateurs van de de bedrijven Logistieke Systemen, Kassenbouw en Lichtmasten. Lid MT. Voeren projectadministratie

Yacht Finance
Oktober 1996 - maart 1999

Consultant
Opdrachten:

 • Delta Loyd Verzekeringen

Projectcontroller van het EURO implementatie team.
Coordineren van de projectplanning samen met het management team, het overleggen met het management alsmede de business unit controllers over het budget, de kosten en de werkvoorgang. 

Cadans Uitvoeringsinstellling BV

Regiocontroller

Verantwoordelijk voor vier basiskantoren. Sparring partner van de locale kantoor directeuren. Verantwoordelijk voor het opnieuw vormgeven van procedures, het implementeren en doorvoeren n.a.v. de fusie tussen DETAM em BVG. 

Nederlandse Spoorwegen NV

Projectmanager

KPN
Juli 1995 - oktober 1996

Assistant controller marktgroep MKB

MN Services
Mei 1995 - juli 1995

Office Administrator

Progressia Holding BV

Valkenboslaan 56
2563 CM, 's-Gravenhage
M 06 - 38 21 60 31
E info@progressia.nl